Camps de Treball
per a persones jovesOrganitzem camps de treball per a persones joves amb l’objectiu de promoure la seva participació a l’entorn i l’autoorganització en grup.La metodologia dels nostres camps de treball es basen principalment en el mètode escolta, arrel de la llarga trajectòria de les fundadores en aquest món. Eduquem amb l’objectiu de contribuir al ple desenvolupament de les persones joves ajudant-les a potenciar les seves capacitats com a persones responsables i compromeses amb la seva comunitat. Adoptem una visió holística de l’aprenentatge i del desenvolupament de la persona (intel·lectual, emocional, social, físic, espiritual i del caràcter).
Els nostres eixos metodològics són:

︎︎︎ La participació:

La participació de les membres del camp de treball és un eix primordial en el nostre projecte. Creiem en la implicació de totes les joves de manera que s’involucrin activament en la presa de decisions i en la gestió del camp. Entenem que la participació ha d’anar de la mà del compromís vers al grup i la corresponsabilitat.
Per aquest motiu, tot això es vehicula a través d’un sistema de participació que permet que les membres del grup s’impliquin en el dia a dia del camp. L’espai i canal de participació principal és l’assemblea grupal.

︎︎︎ Aprendre fent. L’ aprenentatge a través de l’experiència:
La persona jove es converteix en la protagonista de l’acció educativa. Les joves són subjectes actius en el seu procés de desenvolupament individual i col·lectiu. Es construeixen en la mesura que fan. Fem pedagogia des de l’acció. El procés educatiu parteix dels propis interessos de les persones joves: de les seves necessitats, inquietuds i potencialitats de cadascun dels individus, així com del grup en conjunt. Entenem que com més interès i importància tingui per les joves, més significatiu serà aquest aprenentatge. 
 ︎︎︎La vida en gran grup i en petit grup:
Entenem que el grup d’iguals juga un paper socialitzador important i és clau en el procés maduratiu de les joves. Per aquest motiu, es promou el grup com un espai de creixement personal a partir de fomentar relacions significatives, democràtiques i vivencials entre elles.

︎︎︎ Educació emocional:
 L’educació emocional és un element metodològic que creiem indispensable en el desenvolupament personal i de qualsevol grup humà. Acostuma a estar en un segon pla en altres espais educatius, és per això que per nosaltres és prioritària i la volem posar en valor.

︎︎︎ Implicació en l’entorn social:
 Les relacions humanes amb l’entorn social constitueixen un pilar fonamental en la nostra proposta educativa. Creiem en l’acció transformadora per una societat més justa, igualitària i inclusiva. Per això, no entenem la tasca educativa sense enxarxar-la amb l’entorn, relacionant-nos i incidin en ell per transformar-lo.

︎︎︎ Entorn natural: 
 En una societat on cada vegada vivim més alienats del medi natural, considerem que és imprescindible aprofitar l’oportunitat de generar una relació de contacte directe amb aquest durant el camp de treball. 
CAMP DE TREBALL
Queda’t de pedra al Montgrí (juliol 2020)


 
Del 11 al 25 de Juliol vam organitzar el camp de treball “Queda’t de pedra al Montgrí” emmarcat dins l’oferta de Camps de Treball de la Direcció General de Joventut. Durant 15 dies 15 joves van restaurar una barraca i els seus murs contigus contruïts amb la tècnica de la pedra seca situats al Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter. 
A la vegada, van conviure entre iguals i créixer com a grup implicant-se en el funcionament del dia a dia i les dinàmiques col·lectives. L’estada va finalitzar amb una jornada de visibilització de la tasca tècnica al poble on les joves van donar a conèixer el patrimoni cultural que havien estat restaurant i la seva importància en l’entorn.

ignia.associacio@gmail.com

Segueix-nos  ︎ ︎