LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES. 
Informació de la Política de privacitat:


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: En compliment del nou Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, t'informem del següent:

El responsable de les dades facilitades lliurement és l'Associació Juvenil Ígnia (NIF G67564278), amb seu al Carrer Escorial 50, Barcelona i correu electrònic ignia.associacio@gmail.com

En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites per tal d'oferir el servei sol·licitat.

La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones sòcies.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Tens dret a obtenir confirmació sobre si l'Associació Juvenil Ígnia estem tractant les teves dades personals, per tant tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Així mateix sol·licitem la teva autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.


Persona Responsable
Associació Juvenil Ígnia
NIF: G67564278
Adreça: Carrer Escorial 50, 08024 Barcelona
Telèfon: 671 21 51 55
Correu elect: ignia.associacio@gmail.com


Finalitat
Incorporació en un fitxer per a gestionar les formacions ofertes, prestacions de servei i assessoraments.

Les dades personals proporcionades es conservaran (mentre es mantingui la relació o no se sol·lici la seva supressió per la persona interessada durant un termini de X anys a partir de l’última confirmació d’interès).


Legitimitat
La base legal per al tractament de les seves dades és pel consentiment de l'interessat o per existència d'un contracte mercantil.
S'informarà a l'interessat que la finalitat principal no està supeditada al consentiment de les dades que no siguin necessàries per a aquesta finalitat principal, ja que en cas contrari el consentiment no tindria la consideració d'atorgat lliurement.


Persones destinatàries
No es cediran dades a tercers. No es realitzarà transferència de dades a tercers països.


Drets
Té dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com dret a retirar el consentiment prestat, i dret a reclamar davant l'Autoritat de control.ignia.associacio@gmail.com

Segueix-nos  ︎ ︎